Kleine spelers winnen terrein op uitzendmarkt

Kleinere spelers en ZZP’ers springen in gat grote dienstverleners. Om een antwoord te vinden op de komst van nieuwe toetreders moeten de uitzendbedrijven hun verdienmodel aanpassen.
Dit concludeert ABN AMRO in de Visie op Zakelijke Dienstverlening 2015 die vandaag is gepubliceerd.

Zakelijke dienstverlening
Traditionele spelers maken niet langer de dienst uit in de zakelijke dienstverlening. Zo schakelen grote opdrachtgevers niet langer automatisch grote bedrijven in, maar krijgen kleinere gespecialiseerde spelers steeds meer kansen. Vooral de sterke groei van het aantal zzp’ers zet de marktverhoudingen op zijn kop. Als gevolg van digitalisering en automatisering kunnen start-ups en kleinere bedrijven zich snel ontwikkelen en het de gevestigde orde moeilijk maken.

Nieuwe spelers uitzendbranche
Door de sterke concurrentie neemt in de zakelijke dienstverlening de druk op tarieven toe. Klanten zijn kritisch over de toegevoegde waarde en tarieven van zakelijke dienstverleners. Om deze tariefdruk te compenseren, proberen bedrijven hun efficiency, onder meer door automatisering en digitalisering, te vergroten.
Ook de uitzendbranche moet een antwoord vinden op de komst van nieuwe toetreders die met moderne IT-middelen werken zonder een uitgebreid kantorennetwerk. Bovendien neemt het belang van de uitzendkracht af en dat van zzp’ers en andere flexibele krachten toe.

Specialisatie of uitbreiding
Om op termijn groei te realiseren, moeten zakelijke dienstverleners hun verdienmodellen aanpassen. In de uitzendbranche is steeds meer sprake van specialisering of een uitbreiding van de diensten met detachering, payrolling of bemiddeling van zzp’ers.

By | 2016-10-13T14:26:59+00:00 13 oktober 2016|Nieuws|