Snelle technologische veranderingen bieden kansen voor flexmark

Bedrijven, ook flexbedrijven, zijn zo druk met de dagelijkse werkzaamheden dat zij ‘vergeten’ hun business model aan te passen aan de snel veranderende technologie.
‘De wereld verandert snel en de snel nieuwe digitale technologie heeft veel impact op bedrijven; de afstand tot de arbeidsmarkt wordt steeds kleiner en kennisdeling komt centraal te staan’, zo licht Lanting toe. Bedrijven moeten het niet hebben van de gebouwen en lease-auto’s maar van de inzet van flexibel talent. De toekomst vraagt om slimme netwerkorganisaties. Hoe krijg je de juiste mensen op de juiste plek?’

Kansen voor flexmarkt
‘En daar kan de flexbedrijven op inhaken’, stelt Lanting. ‘Flexbedrijven kunnen hun diensten uitbreiden met het uitvoeren van projecten en het aansturen en inrichten van slimme netwerkorganisaties ‘. ‘Als voorbeeld noemt Lanting de NASA, waarbij voor het bouwen van de marslanders gebruik is gemaakt van een netwerkorganisatie met een flexschil van 70 tot 80%. ‘De kunst voor bedrijven de komende jaren wordt het managen van complexiteit. Dat biedt kansen voor de flexmarkt.’

Business model
De praktijk is volgens Lanting echter dat ook uitzendbedrijven zelf vaak nauwelijks in staat zijn in te spelen op de snel veranderende wereld. ‘Uitzendbureaus worstelen zelf nog met hun business model, zijn nog teveel met poppetjes bezig (het plaatsen van zoveel mogelijk uitzendkrachten plaatsen, red.), laat staan dat zij andere organisaties kunnen adviseren over het opzetten van flexibele netwerkorganisaties.’

Olietankers en speedboten
In zijn boek ‘Olietankers en speedboten’ schetst Lanting het verschil tussen grote, logge organisaties en kleine, flexibele bedrijven die wel snel kunnen inspelen op veranderingen. De ‘olietankers’ in deze metafoor zijn bijvoorbeeld bedrijven als de NS. Die hebben wel degelijk hun waarde, maar zijn niet zo wendbaar als de ‘speedboten’, kleinere, mensgerichte netwerken die de snel veranderende technologie slim weten te benutten. De kunst is om als bedrijf een combinatie te worden tussen een olietanker en een speedboot. Lanting: ‘Schipperen tussen kracht, stabiliteit en snelheid en wendbaarheid.’

By | 2016-11-09T11:44:17+00:00 13 oktober 2016|Nieuws|