Planner/projectplanner 2019-03-27T11:12:49+00:00

Vacature Planner/projectplanner in 

Korte beschrijving

De Afsluitdijk beschermt Nederland al bijna 90 jaar tegen overstromingen. Maar de dijk voldoet niet meer aan de huidige normen van waterveiligheid. Daarom wordt er nu gewerkt aan de vernieuwing van de Afsluitdijk. De ingenieurs van nu bouwen op robuuste en duurzame wijze voort op de nalatenschap van Lely: de Afsluitdijk gaat de 21e eeuw in als vernieuwd toonbeeld van de Nederlandse waterbouw.

Over het bedrijf

De vernieuwing bestaat uit het versterken van het dijklichaam en de spuisluizen en het aanleggen van keersluizen ter bescherming van de schutsluizen (waterveiligheid), het vergroten van de capaciteit om water af te voeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee (waterbeheer) en het verbeteren van rijksweg A7 (verkeersveiligheid). Samen met het regionaal samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk worden kansen benut op het gebied van duurzame energie, natuur en recreatie en toerisme.

Functiebeschrijving

Werkzaamheden:
Is verantwoordelijk voor het opstellen & beheren van een deelprojectplanning over de verschillende disciplines en projectfasen heen, het monitoren & bijsturen van deze planning en het communiceren & rapporteren over de voortgang van het project, teneinde de gestelde mijlpalen van het deelproject te waarborgen.

Projectstructuren
Bepaalt in overleg, op basis van de objecttype– en activiteitenboom (SBS, WBS), de indeling in (deel) werkpakketten zodat een uniforme structuur voor engineering, calculatie en planning wordt opgezet. Richt de planning in op de gewenste rapportages.

Werkmethode en fasering
Adviseert bij de bepaling van de basis werkmethode(s) en de hoofdfasering aan de hand van trade-off matrices. Signaleert en beheerst tijdsvolgordelijke raakvlakken binnen het deelproject en met andere deelprojecten. Gebruikt hiervoor onder andere de beschikbare 4D BIM technieken.

Planning aanpak
Stelt de aanpak vast (conform het Planning managementplan) om te komen tot een planning die aansluit bij de wensen en verwachtingen van de betrokkenen, passend binnen de kaders van de integrale planning.

Communicatie
Draagt zorg voor afstemming met de disciplines voor input van discipline activiteiten en afstemming van raakvlakken tussen de disciplines, zodat een geïntegreerde deelprojectplanning beschikbaar is en gedragen wordt. De planner maakt hierbij gebruik van LEAN-planningstechnieken.

Voortgang en rapportage
Inventariseert, beoordeelt en verwerkt de verkregen voortgangsrapportages van de disciplines, mede middels zelf geïnitieerde overleggen met betrekking tot de planning, zodat een geactualiseerde deelprojectplanning ten opzichte van de baselineplanning wordt verkregen, welke geïntegreerd kan worden in de integrale planning

Monitoren en bijsturen
Stelt beheersmaatregelen c.q. aanpassingen aan de planning vast in samenwerking met de disciplines (bijv. middels LEAN sessies), opdat deze aanpassingen worden verwerkt in een gereviseerde projectplanning en een nieuwe baseline wordt bepaald.

Rapportage
Rapporteert en communiceert in team-overleggen over de voortgang door middel van balkenplanningen, tijd-weg diagrammen, strippenboek, 4D simulaties of andere methodieken.

Functie eisen

Competenties:
- Prestatiemotivatie; Stressbestendigheid
- Probleemanalyse; Oordeelsvorming; Innovatie
- Plannen en organiseren; Voortgangsbewaking
- Initiatief; Resultaatgerichtheid
- Overtuigingskracht; Samenwerken

Gunningscriteria:
- Opleidingsniveau: minimaal HBO
- Opleidingsrichting: Technisch
- Minimaal jaren werkervaring in de branche: minimaal 5 tot 10 jaar ervaring op integrale/multidisciplinaire projecten in een coördinerende rol
- Kennis van Oracle Primavera P6 en bouwmethoden, in staat om inhoudelijk deskundigen planningstechnisch samen te brengen.
- Taal: Nederlands

Salaris

Voorwaarden:
- Uren: 40 uur
- Duur inzet: per 1 april tot eind 2022
- Intentie tot overname: Nee
- Tarief incl. reiskosten: in overleg

Solliciteren

Via de sollicitatieknop kan je solliciteren en je cv toevoegen. Heb je vragen naar aanleiding van onze vacatures? Stel hem dan via de chatbox op onze website (op werkdagen tussen 8u en 18u). Uiteraard zijn wij ook telefonisch bereikbaar  T. 088 - 5 400 600. Of mail je vraag naar jasper@selectpro.nl

Ben jij nu niet beschikbaar? Maar ken je iemand anders, draag je vriend en/of kennis aan! En verdien maar liefst € 100,- euro als bonusregeling!